HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

Được đăng ngày : 25/08/ 2019

 

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

u Thân chào các Nhân sĩ, sau khi tạo xong nhân vật và đăng nhập vào game thì các Nhân sĩ đến nhận Hỗ trợ Tân Thủ tại NPC Hỗ trợ Tân Thủ nhé:

u Sau khi nhận Hỗ trợ Tân Thủ xong thì các Nhân sĩ nhận được những vật phẩm như sau: 

·         Lên thẳng cấp 60.

·         Sét Kim Phong khóa vĩnh viễn hạn sử dụng 3 ngày.

·         Túi dược thần kỳ: mở ra sẽ nhận được Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Khi đã lên cấp 120 túi dược thần kỳ sẽ không sử dụng được nữa và biến mất.

·         Một chú ngựa VĂN KHOA LIỆT MÃ khóa vĩnh viễn. Chú ngựa này thì về tính năng thì như ngựa TÚC SƯƠNG nhưng đã được BAN QUẢN TRỊ thay đổi ngoại hình như ngựa CHIẾU DẠ để nhìn cho đẹp mắt.

·         Một thổ địa phù khóa vĩnh viễn hạn sử dụng 3 ngày.

·         Một thần hành phù khóa vĩnh viễn hạn sử dụng 7 ngày.

 

u CẤP ĐỘ NHẬN THƯỞNG KHI LÊN CẤP TẠI VOLAM.US NHƯ SAU:

·   KHI LÊN CẤP 60: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

Ø  Đẳng cấp 100.

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  Nhận được 1 Set Thiên Hoàng hạn sử dụng 3 ngày.

Ø  Một vũ khí Hoàng Kim Môn Phái theo hệ phái hạn sử dụng 3 ngày.

Ø  Một sét tẩy tủy: 3 thủy tinh + 6 tinh hồng bảo thạch.

Ø  Tất cả vật phẩm đều khóa vĩnh viễn.     

KHI LÊN CẤP 70: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

Ø  Đẳng cấp 100.

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  Nhận được 1 Set Thiên Hoàng hạn sử dụng 3 ngày.

Ø  Một vũ khí Hoàng Kim Môn Phái theo hệ phái hạn sử dụng 3 ngày.

Ø  Một sét tẩy tủy: 3 thủy tinh + 6 tinh hồng bảo thạch.

Ø  Tất cả vật phẩm đều khóa vĩnh viễn.KHI LÊN CẤP 100: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

KHI LÊN CẤP80: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

Ø  Đẳng cấp 100.

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  Nhận được 1 Set Thiên Hoàng hạn sử dụng 3 ngày.

Ø  Một vũ khí Hoàng Kim Môn Phái theo hệ phái hạn sử dụng 3 ngày.

Ø  Một sét tẩy tủy: 3 thủy tinh + 6 tinh hồng bảo thạch.

Ø  Tất cả vật phẩm đều khóa vĩnh viễn.Ø  Đẳng cấp 100.

 

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  Nhận được 1 Set Thiên Hoàng hạn sử dụng 3 ngày.

Ø  Một vũ khí Hoàng Kim Môn Phái theo hệ phái hạn sử dụng 3 ngày.

Ø  Một sét tẩy tủy: 3 thủy tinh + 6 tinh hồng bảo thạch.

Ø  Tất cả vật phẩm đều khóa vĩnh viễn.

 

·         KHI LÊN CẤP 90: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

Ø  Đẳng cấp 110.

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  Một ngựa 8X bất kỳ hạn sử dụng 7 ngày.

Ø  Túi tử mẫu: sử dụng mở được túi hành trang.

Ø  Tất cả vật phẩm đều khóa vĩnh viễn.

 

·         KHI LÊN CẤP 100: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

Ø  Đẳng cấp 120.

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  Một bí kíp kĩ năng 120.

Ø  Một đại thành bí kíp kĩ năng 120.

Ø  Tất cả vật phẩm đều khóa vĩnh viễn.

 

·         KHI LÊN CẤP 110: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

Ø  Đẳng cấp 130.

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  Một sét động sát hạn sử dụng 1 ngày.

Ø  Huyền tinh 1: 10 viên.

Ø  Huyền tình 2: 5 viên.

Ø  Huyền tinh 3: 1 viên.

Ø  Một đồ phổ hoàng kim môn phái.

Ø  Hai mảnh vẽ thần binh.

·         KHI LÊN CẤP 120: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

Ø  Đẳng cấp 140.

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  Hai đồ phổ hoàng kim môn phái.

Ø  Ba mảnh vẽ thần binh.

Ø  Sét Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình theo giới tính nhân vật khi nhận thưởng và hạn sử dụng là 3 ngày.

 

·         KHI LÊN CẤP 130: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

Ø  Đẳng cấp 150.

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  Một sét định quốc hạn sử dụng 7 ngày.

Ø  Ba đồ phổ hoàng kim môn phái.

Ø  Bốn mảnh vẽ thần binh.

    KHI LÊN CẤP 140: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

Ø  Đẳng cấp 150.

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  Một sét định quốc hạn sử dụng 7 ngày.

Ø  Ba đồ phổ hoàng kim môn phái.

Ø  Bốn mảnh vẽ thần binh.

                                KHI LÊN CẤP 150: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

Ø  Đẳng cấp 150.

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  Một sét định quốc hạn sử dụng 7 ngày.

Ø  Ba đồ phổ hoàng kim môn phái.

Ø  Bốn mảnh vẽ thần binh.·       

  KHI LÊN CẤP 170: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

 

Ø  Đẳng cấp 170.

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  LÀ MỘT TRONG BA NHÂN VẬT ĐẦU TIÊN CỦA SERVER.

Ø  Một ngựa Bôn Tiêu không khóa vĩnh viễn.

Ø  Sét An Bang Mini vĩnh viễn khóa.

Ø  1000 vạn lượng.

 

·         KHI LÊN CẤP 200: ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

Ø  Đẳng cấp 200.

Ø  Rương trống 55 ô mới được nhận thưởng.

Ø  LÀ NHÂN VẬT ĐẦU TIÊN CỦA SERVER.

Ø  Một ngựa Phiên Vũ vĩnh viễn không khóa.

Ø  Một Bắc Đẩu Luyện Công Thuật.

Ø  Một Thiên Sơn Tuyết Liên.

Ø  2000 vạn lượng.

 
 

Ban quản trị trân trọng kính báo