Máy chủ Lam Sơn cập nhật sự kiện Chế Biến Thức Ăn

Được đăng ngày : 03/10/ 2019

 

 

Kính thưa bà con trong các bàn con.Các thâm niên trong các thâm niên yêu mến Võ Lâm gần xa.Máy chủ Lam Sơn Võ Lâm US xin mở sự kiện "Chế Biến Thức Ăn" cùng 1 số điều chỉnh như sau:

1 -  Điều chỉnh Vi Sơn Đảo - Có thể dùng Thổ Địa Phù nhằm cho quý ông có thể treo nick mà cài đồ

2 - Hệ Thông Kinh Nghiệm được phân bố như sau Động 9x -> Mạc Cao Quạt->Phong Lăng->Mặc Bắc-> Vi Sơn Đảo. Xếp từ thấp đến cao

3- Tiến hành bán Thiên Sơn Tiết Liên tại Kỳ Trân Các

4 - Tiến hành mở bán hạt Bát Nhã Thái Hư (Dùng để tròng ở Tây Thành Đô).Sau khi trồng sẽ được kinh nghiệm cũng như phần thưởng giá trị nếu hên >"<.

+++ Trong lúc trồng bị đồ sát thỉ người Đồ Sát sẽ nhận được hạt giống của người trồng cây. Nếu người trong rời khỏi khu vực trồng sẽ mầt cây.

+++ Mõi lần tưới nước cánh nhau 2 phút . Tổng cộng 4 lần tưới.

5- Mật Lệnh Hùng Tâm xuất hiện: Khi đánh bại boss Hoàng Kim có thể nhặc được Mật Lệnh Hùng Tâm. Mở ra sẽ được Lệnh Bài Môn Phái (Ngẫu nhiên).

6- Sự Kiện chế Biến Thức Ăn

 Kể từ sáng 7h00 ngày 04-10-2019 Khi luyện công trên các bãi từ 6x đến 9x (Vi Sơn và Mặc Bắc không nằm trong danh sách). Các Anh Hùng của chúng ta có thể nhận được vật phẩm sau đây

Số Lượng :999

Có thể bán

Có thể vứt

Có thể giao dịch

(Có thể đặc dưới thanh phím tắc)

Mở ra sẽ nhận được các vật phẩm  nguyên liệu bên dưới

Số Lượng :999

Có thể bán

Có thể vứt

Có thể giao dịch

Nguyên Liệu Chế Biến Thực Phẩm

Số Lượng :999

Có thể bán

Có thể vứt

Có thể giao dịch

Nguyên Liệu Chế Biến Thực Phẩm

Số Lượng :999

Có thể bán

Có thể vứt

Có thể giao dịch

Nguyên Liệu Chế Biến Thực Phẩm

Số Lượng :999

Có thể bán

Có thể vứt

Có thể giao dịch

Nguyên Liệu Chế Biến Thực Phẩm

Cùng 1 vật phẩm tại Kỳ Trân Các

Số Lượng :999

Có thể bán

Có thể vứt

Có thể giao dịc

Nguyên Liệu Chế Biến Thực Phẩm

Sau khi có đủ các bạn có thể mang đến NPC Vua Đầu Bếp tại Ba Lang Huyện để tiến hành chế biến thức ăn

Công Thức Chế

:1 Thịt Thỏ + 1 Nấm Rơm + 1 Dung Trạch + 1 Thịt Bò Kobe + 5000 lương

Phần thường là : 2.000.000 điểm kinh nghiệm

Giới hạn :20000 cái.

Đạt giới hạn không có gì để thưởng >"<

Công Thức Chế

:1 Thịt Thỏ + 1 Nấm Rơm + 1 Dung Trạch + 1 Thịt Bò Kobe + Ở Chuông

Phần thường là : 4.000.000 điểm kinh nghiệm

Tỷ lệ 2% có được vật phẩm quý giá

Giới hạn :2000 cái.

Đạt giới hạn thưởng nóng 1 vật phẩm quý giá

Các vật phẩm quý giá bao gồm
Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái
Tiên Thảo Lộ
Quế Hoa Tưu
Bách Quả Lộ
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thiết La Hán
Túi Tử Mẫu
Phi Phong (Áo Mưa)
Đại Bát Nhã
Cải Danh Thần Phù
Đồ Phổ Động Sát
Đồ Phổ An Bang
Đồ Phổ Định Quốc
Tử Thủy Tinh
Lam Thủy TInh
Lục Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Trang bị An Bang
Trang Bị Định Quốc
Trang Bị Nhu Tình
Trang bị Hiệp Cốt
Huyền Tinh Khoáng Thạch
Mãnh Hoàng Kim Môn Phái
Lưu ý phần thường là để khuyến khích đề nghi quý nhân sĩ bình tĩnh.Để server chúng ta duy trì lâu dài

Các bạn nên chạy AutoUpdateVLUS để cập nhật nhé. ^^

 
 

Ban quản trị trân trọng kính báo