Máy chủ điều chỉnh Nạp Thẻ- Mật Tịch Môn Phái.

Được đăng ngày : 28/09/ 2019

 

 

Trải qua 1 ngày Open rất nhôn nhịp. Nhăm hướng đến các nhân sĩ. Bổn trang xin cập nhật theo yêu cầu của các bạn

 *** Ban quản trị chính thức mở trang Nạp Thẻ các bạn có thể đăng nhập vào và nạp thẻ hoàn toàn tự động. Hiện tại chỉ nhận thẻ Viettel - Vina- Mobi

 *** Hoặc các bạn có thể Nạp Thẻ bằng cách Chuyển MoMo ngay về số 0942467393 với cú pháp

 VD : Nạp 50.000 VND tai khoan trumxomga  các bạn Chuyển về Momo  094246739 nôi dung chuyển tiền cú pháp : JX_trumxomga . Ngay khi nhân được Nhân viên hỗ trợ sẽ tiến hành công Kim Nguyên Bảo cho các bạn và kèm theo 1 lời cảm ơn từ quỹ Hiến Máu Nhân Đạo ^^

Lưu ý : Nạp Momo sẽ được tăng 25% tỷ lệ nạp thẻ

+++ Về Điều Chỉnh Mật Tịch 90

1- Nâng tỷ lệ rơi Bí Kip 90 ở các Boss  Sát Thủ - Boss Tiểu Hoàng Kim - Boss Đại Hoàng Kim

 

 2- Tiến hành bán Mật Tích 90 trong Shop Tống Kim với giá 5000 diểm

3 - 1 Số bạn không có time cày có thể đến với Shop Kỳ Trân Các với giá 50 Xu 1 quyển Mật Tịch 90 (Hàng Bảo Hành Chính Hãng)

 
 

Ban quản trị trân trọng kính báo